מדיניות החשיפה באחריות Hostinger ותכנית פיצוי באגים

נא לקרוא היטב את ההסכם הזה, הוא מכיל מידע חשוב בנוגע לזכויות והתקנות החוקיות שלכם.