מרכז המידע

כאן תוכלו למצוא מאמרים על מאפיינים ויכולות טכנולוגיות, מדריכים לטיפול בתקלות,
ועוד מידע טכני נוסף הקשור לשירותי האחסון של Hostinger.

What is TUN/TAP? Is it available on my VPS?

Modified on:
vps tun tap tun/tap VPN

In computer networking, TUN and TAP are virtual network kernel devices. Being network devices supported entirely by software, they differ from ordinary network devices which are backed up by hardware like network adapters. This is required to set up a VPN on your VPS package.

TUN/TAP are enabled by default on our servers.

You can test if it is enabled correctly by connecting to your virtual machine and executing the following:

cat /dev/net/tun

The output should be:

cat: /dev/net/tun: File descriptor in bad state