מרכז המידע

כאן תוכלו למצוא מאמרים על מאפיינים ויכולות טכנולוגיות, מדריכים לטיפול בתקלות,
ועוד מידע טכני נוסף הקשור לשירותי האחסון של Hostinger.

What are the differences between subdomain, parked domain and addon domain?

Modified on:
subdomain parked domain addon domain domain domain difference difference domain

Subdomain

* Let's say your domain is mysite.com.
* You install a Message Board and put in in a directory called mysite.com/board/.
* You can turn the directory board into a sub-domain by adding it as a sub-domain from your Control Panel.
* Now you can access your Message board as either mysite.com/board OR board.mysite.com
* This costs you nothing and is free.

How to create a subdomain: http://help.hostinger.com/311982-How-can-I-create-a-subdomain


Parked Domain

* You have two domains mysite.com and my-other-site.com.
* mysite.com is the domain of your website and you want to add my-other-site.com.
* You want them both to go to the same place. In other words, when someone types either www.mysite.com or www.my-other-site.com they will go to the same page(s) on your website.
* In order to have additional parked domains you need to purchase them from registrar.

How to park a domain: http://help.hostinger.com/838605-How-can-I-park-a-domain


Add-On Domains

* You have two domains mysite.com and my-other-site.com.
* You want the two domains to be totally separate/independent websites.
* In order to have additional add-on domains you need to purchase them from registrar.

How to create an addon domain: http://help.hostinger.com/537532-How-can-I-create-an-Addon-Domain