מרכז המידע

כאן תוכלו למצוא מאמרים על מאפיינים ויכולות טכנולוגיות, מדריכים לטיפול בתקלות,
ועוד מידע טכני נוסף הקשור לשירותי האחסון של Hostinger.

I'm not able to delete folder from file manager

Modified on:
delete file manager FTP FileZilla SmartFTP fix file ownership ownership permissions bad permissions no access

If you are trying to delete file or folder from your File Manager and you receive an error like "You don't have permission...", there is nothing to worry about! 

This can be simply fixed by going into your Control Panel and clicking on "Fix File Ownership" icon (it is located at bottom of your control panel).