מרכז המידע

כאן תוכלו למצוא מאמרים על מאפיינים ויכולות טכנולוגיות, מדריכים לטיפול בתקלות,
ועוד מידע טכני נוסף הקשור לשירותי האחסון של Hostinger.

I get error "Your PHP installation appears to be missing the MySQL extension which is required by WordPress"

Modified on:
Your PHP installation appears to be missing the MySQL extension which is required by WordPress wordpress mysql extension missing wordpress error

The error message "Your PHP installation appears to be missing the MySQL extension which is required by WordPress" can appear when you are using a PHP version which incompatible with your scripts version. Meaning your WordPress installation is most likely outdated. Since the 'MySQL' extension is deprecated (no longer supported) from PHP 7.0 and beyond, changing your PHP version to 5.6 or lower will fix the issue. This can be done via your website's control panel's PHP Configuration section.

However, the best solution would be to update your WordPress installation. To find out exactly how you can do that, check out this tutorial: https://www.hostinger.com/tutorials/wordpress/how-to-update-wordpress