מרכז המידע

כאן תוכלו למצוא מאמרים על מאפיינים ויכולות טכנולוגיות, מדריכים לטיפול בתקלות,
ועוד מידע טכני נוסף הקשור לשירותי האחסון של Hostinger.

How to set up a remote MySQL access?

Modified on:
remote mysql remote mysql access

Before you can connect to your databases remotely, the IP making the remote connection has to be allowed on your account's side. To allow an remote connection, access your website's Control Panel, and search for the Remote MySQL menu.


In the Remote MySQL menu, you will see the Create remote database connection section. The Host should contain the IP address from which the remote connection will come from, for example, your own IP. Make sure to select the Database which will be remotely accessed and click Create.

 

Important! Remote connections also require you to use a specific IP to connect to your databases and your MySQL hostname will not work. To find out the IP you should use, look for the "Our MySQL server public IP address is:" text to the top of Remote MySQL page: