מרכז המידע

כאן תוכלו למצוא מאמרים על מאפיינים ויכולות טכנולוגיות, מדריכים לטיפול בתקלות,
ועוד מידע טכני נוסף הקשור לשירותי האחסון של Hostinger.

How can I see the activity of my hosting account?

Modified on:
activity account activity

Any actions you make on your website's Control Panel are logged and the IP from which this action was made from is also logged. This is important to ensure only you have access to your account, as well as a great way to remember exactly what you've changed or added from a few weeks back. To find the full log, head over to your Control Panel and locate the Activity Log menu.