מרכז המידע

כאן תוכלו למצוא מאמרים על מאפיינים ויכולות טכנולוגיות, מדריכים לטיפול בתקלות,
ועוד מידע טכני נוסף הקשור לשירותי האחסון של Hostinger.

How can I import my website automatically?

Modified on:
import website restore backup backuo website restore extract import

If you have your website compressed into one .zip, .tar or .tar.gz file, you can easily upload it and decompress it with the Import Website feature. This is especially useful if you've made a backup of your website and wish to restore it.

To import your achieved website, access your Control Panel and search for the Import Website menu. Make sure to use the Search Bar to find the menu quicker.


You only need to drag and drop your website's archive to the marked zone in the Import Website page to upload and decompress it.

The maximum allowed size is 256MB. Larger files can be uploaded using FTP.